Řídící orgány

Prezidium Českého hnutí Speciálních olympiád, po doplňujících volbách dne 18.4. 2015 – Valná hromada, Tyršův dům Praha 

Bělůnek – správce Facebook, webové stránky

Frouzová – mladý sportovec

Kratochvílová – E. K. Shriver Day

Matlach – propagace ČHSO pro veřejnost

Mothejzík – rodinný program

Novosadová – technický servis

Nuhlíček – rozvoj sjednocených sportů

Procházková  – zástupce sportovců

Vilém Středa – dopravce, archiv

Svátková – propagace, kontakt s kluby

Stanislav Urban – rozvoj týmových sportů

Vala – rozvoj raketových sportů

Válková – vzdělávání a výzkum

Wittmannová – sportovci/senioři

Výkonná rada:

Hana Válková – presidentka

Martina Středová – výkonná ředitelka

Dagmar Dědková – sportovní ředitelka

Marcela Lorencová – sekretariát, registrace členů ČHSO

Stanislav Urban

Revizní komise

Eva Zbořilová – předsedkyně

Plšková Jana

Urbanová Hana