Školení SO

  • Školením by měli projít všichni trenéři, kteří chtějí být registrováni v systému ČHSO. Proškolení alespoň jednoho trenéra z klubu je podmínkou registrace klubu v ČHSO.
  • Školení základní (instruktorů) se absolvuje jen jednou. Na ně navazuje školení trenérů pro konkrétní sport, což je zase podmínkou pro registraci klubu pro daný sport. Školení trenérů daného sportu organizují ředitelé sportů (viz seznam ředitelů sportů).
  • Školení základní se konají každoročně v Olomouci na FTK UP, a to 2x ročně o víkendech – pátek 14 hod. až neděle 12 hod.: jarní termín – týden před nebo po velikonocích, podzimní termín – týden před – po svátcích 28. října.
  • součástí základního školení je školení trenérů v přizpůsobených sportech a v bocce,
  • následují krátká informační „doškolení“ pro každý sport vždy při příležitosti konání národní soutěže v daném sportu.
  • soutěže jsou vypisovány na www.specialolympics.cz a kalendář veškerých akcí ČHSO je předáván zástupcům klubů na každoroční Valné hromadě ČHSO (přednesen řediteli sportů, poté uveden v zápisu).

Informace o školeních jsou zveřejňovány na těchto stránkách.

Další dotazy: Hana Wittková – hana.wittkova@upol.cz

Hana Válková
sportovní ředitelka ČHSO