Expanding Health Grant 2015

Expanding Health Grant (Rozšíření povědomí o zdraví) získalo ČHSO na dobu od října 2015 do července 2016. Je dotován SOI, SO Europe/Eurasia a Evropskými fondy).

Program byl orientován na 3 základní cíle:

  1. Zvýšit povědomí participantů v ČHSO (sportovci, trenéři, partneři) o položkách zdravého životního stylu, včetně tzv. well-being (dobré fyzické i psychosociální spokojenosti) , především ve sjednocených sportech.
  2. Pokračovat v šetřeních typu HA – FUNFitness, Health Promotion, Fit Feet, případně dalších a dosáhnout pravidelného tréninku i v domácích podmínkách, doplnit o hledisko „dobrého prožitku“ v součinnosti s veřejností, a to v obvyklých typech sportů, rozvíjených v ČHSO.
  3. Zajistit vzdělávání v rámci ČHSO, stejně tak mimo oblast SO (studenti a zaměstnanci univerzit, zdravotnictví, sociálních služeb i služeb veřejnosti, a to v různých lokalitách ČR) v základních tématech: a) hygiena a prevence nemocí, b) výživa a prevence obezity, c) pohybové aktivity a zdatnost, d) bezpečná sexualita, e) bezpečné chování.

První vzdělávací akce proběhla 26. 10.2015 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích  při příležitosti každoroční konference Výchova ke zdraví a aktivní životní styl. Detailní informace o napojení ČHSO  do projektů HA a o možnostech spolupráce s univerzitami obdrželi účastníci v hlavním referátě, dále proběhlo školení se studenty prezenčního a kombinovaného studia této univerzity.

 

Druhé setkání se uskutečnilo v době mezinárodního turnaje v „unified fotbale“  o 5 hráčích ve dnech 30.10. – 1.11.2015 ve Zlíně. Bylo zarámováno taktéž 25. výročím  existence ČHSO a mělo slavnostní rámec s účastí Euro-poslankyně pí. Dlabajové, představitelů města, kraje i sponzorů. Také k těmto osobám se dostaly informace o důležitosti zdravého životního stylu u osob s MP a o nutnosti podpory v komunální politice.

Formát školení pro trenéry – ve spojení s praxí, hlavní témata opět zdatnost (a screening), kdy poprvé se uskutečnilo téma Fit Feet, dále ještě Special Smile. Dále výživa a pitný režim, které probíhaly permanentně po celý víkend.

Pro zpracování profilu fotbalista v ČHSO se uskutečnily testy individuálních fotbalových dovedností a hodnocení úrovně hráčů i partnerů a jejich kooperace v utkání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /data/specialol/html/stare/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /data/specialol/html/stare/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/specialol/html/stare/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/specialol/html/stare/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/specialol/html/stare/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/specialol/html/stare/wp-includes/formatting.php on line 3964