Zdravý atlet

Projekt “zdravý sportovec” (v originále Healthy Athlete – dále jen HA)

Vznikl jako reakce na situaci, že osoby s mentálním postižením (MP) se ocitaly v mnoha zemích mimo pravidelnou zdravotní péči z různých důvodů. V průběhu světových či kontinentálních sportovních akcích nedostatek prevence či znalostí o prevenci nebo dokonce akutní zdravotní problémy vystoupily na povrch.

Cílem projektu není suplovat zdravotní péči, ale provádět screening (základní přehled, představu) a  hodnocení určitých ukazatelů, souvisejících se zdravím a formulovat doporučení pro daného jedince.

Cíle:

  • předávat informace o zdravotní péči osob s MP a zvyšovat přístupnost ke zdravotní péči na základě dat  získaných   screeningem,
  • předávat informace o zdravotní situaci osob s MP odpovědným osobám, především samotným sportovcům a jejich rodičům, trenérům, ale i pracovníkům v sociálních službách, zdravotnictví a sportu, 
  • iniciovat výcvik profesionálů i studentů těchto profesí,
  • sbírat, analyzovat data ze screeningů a předávat argumenty veřejnosti, profesionálům a představitelům   komunální   politiky,
  • vstupovat exaktními daty a publikacemi do ovlivňování zdravotní politiky ve prospěch osob s mentálním postižením.

V současnosti sekce podpory zdraví v SO nabízí v programu HA sedm oblastí vyšetření. Šetření a měření jsou součástí všech kontinentálních či světových her, jsou umisťovány v samostatném prostoru v tzv. olympijské vesničce a těší se všeobecnému zájmu. I když musíme přiznat, tento zájem je motivován nejen screeningem, z něhož se vysvětlí ukazatele zdraví a zdatnosti, ale i materiálními pobídkami. Původně  to byly různé suvenýry či hračky, později se programu ujali silní ekonomičtí sponzoři a od mýdel, kartáčků na zuby či zubní pasty jsou přímo předepisovány brýle, sluchadla apod. Na posledních letních Evropských hrách v Antverpách 2014 a světových hrách v Los Angeles bylo možné získat za absolvování šetření ve čtyřech ze sedmi nabízených oblastí sportovní boty Niké.

Sedm nabízených oblastí v programu HA uvádíme  v originále  s českým překladem, z něhož si lze odvodit  obsah a podstatu.  V závorce je uveden rok zahájení činnosti v dané oblasti. :

Special Olympics – Lions Clubs International Opening Eyes® – otevřené oči – screening kvality zraku

oči

 

 

 

 

Special Olympics Special Smiles® (1992); speciální úsměv – screening kvality zubů a ústní hygieny

zuby

Special Olympics FUNfitness (1999) – zábavná zdatnost – screening BMI, flexibility kloubů, svalové síly, rovnováhy, vytrvalosti

fittnes

Special Olympics Healthy Hearing (2000) – zdravý sluch – screening kvality sluchu

sluch

Special Olympics Health Promotion (2001); podpora zdraví – informace o zapojení do sportu, výživě, pitného režimu

Podpora zdraví

Special Olympics Fit Feet (2003) – správná noha – screening kvality nohou, chodidel, hygiena nohou

Noha

Special Olympics MedFest® (2007);  souhrnná doporučení

Souhrná doporučení

 Zdroj: www.specialolympics.org/health programs, překlad a úprava prof. Hana Válková)


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /data/specialol/html/stare/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /data/specialol/html/stare/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/specialol/html/stare/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/specialol/html/stare/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/specialol/html/stare/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/specialol/html/stare/wp-includes/formatting.php on line 3964