Zdravý atlet v ČHSO

Podmínkou, formulovanou SOI, pro účast a rozvoj programů HA je proškolení tzv. „klinických ředitelů“, kteří garantují kvalitu těchto programů a realizace minimálně dvou šetření v roce (dokumentované výsledky s respektováním anonymity jsou odesílány SOI do této databanky). Tuto podmínku ČHSO naplnilo a připojilo se k projektu HA v roce 2002 při letních národních hrách v Olomouci. Obsahem bylo hlavně testování zdatnosti (FUNFitness) a kvality chůze. Hodnocení zdatnosti je na bázi jednoduchých motorických testů, které byly historicky známy jak mezi sportovci, tak mezi trenéry a vychovateli ze školních let či studií (hodnocení flexibility a síly různých svalových partií, kardiovaskulární zdatnosti). Proto se také tento program rychle rozšířil.

Plný program HA se uskutečnil už na následujících letních hrách v roce 2004 v Českých Budějovicích (FUNFitness, Opening Eyes, Special Smile, Healthy Hearing, Health Promotion).  Od roku 2015 je  připojena oblast Fit Feet. Program HA je od roku 2002 součástí všech národních soutěží či významnějších akcí: zásadně FUNFitness a Health Promotion. Plný program s hodnocením sluchu a zubní/ústní hygieny se naposledy uskutečnil při národních hrách v roce 2014 v Brně.

Ještě v době, kdy tyto programy nebyly podporovány SOI,  proběhla srovnávání ukazatelů zdatnosti sportovců SO s nesportovci v 15 klubech ČHSO (projekt MŠMT 1997-1998) a následně v tříletém programu (projekt GAČR 1998-2000), kterého se zúčastnilo téměř 300 sportovců z klubů ČHSO z celé republiky.

Vzhledem k dlouholeté tradici šetření ukazatelů zdravotně orientované zdatnosti je ČHSO mezi těmi programy, které na rozvoj programů HA získávají i dotaci z SOI, SO Europe/Eurasia a Evropských fondů, a to od roku 2009. Program je propojen se spoluprací s univerzitami (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2014 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně), dílčím způsobem pak i univerzity další, neboť program je otevřen dobrovolníkům a zájemcům ze všech univerzit, včetně studentů zahraničních, kteří absolvují školení, zúčastní se praxe a následně se podílejí na měření. Mají možnost (a mnozí ji využili) na základě získaných výsledků zpracovat BC nebo MGR závěrečné práce.

Za dobu vývoje těchto programů v ČHSO se také vyvíjela metodika, takže nyní se šetření provádí už pouze s pomocí mobilních laboratorních přístrojů, které zapůjčuje FSpS MU v Brně (ukazatele BMI vzhledem k obezitě – body-stat nebo Tanita, rovnováha – balanční plošina,  síla stisku – computerové šetření,  cardio-vaskulární zdatnost – sport-testery). Teprve tyto standardní výsledky mohou být dlouhodobě srovnávány.  Část dotazování prochází revizí. Motivace je podpořena soutěží (nikoliv materiálně) a šetření HA má více sportovní charakter: měření je koncipováno jako „víceboj“ s vyhlašováním výsledků  (medaile, stužky)  a v přípravě je plaketa „Zdatný sportovec“  za opakovaná šetření.

Záměrem je zpracovat postupně „profily“ sportovců všech sportů v ČHSO a propojit s uznáním v klubech, ve veřejnosti obecné i odborné, ať už na seminářích a ve vzdělávacích programech, dále intenzivněji předávat výsledky klubům s možností sledovat dlouhodobější výsledky sportovců, a to přímým prostřednictvím webových stránek, které se v dalším projektu EXPANDING  HEALTH připravují.

 

Současné projekty podporované SOI a EU: Fitness Innovation Grant a Expanding Health Grant

 

Současní „kliničtí ředitelé“: Special Smile: manželé MUDr. Jandlovi

Healthy Hearing:        MUDr. Jiří Černý

FUNFitness:                Prof. Hana Válková

Health Promotion:       Prof. Hana Válková

Fit Feet:                       Mgr. Marta Gimunová

xOcenení ko-autorů§ knihy z výzkumu SO, s Timem Shriverem, Antverpy 2014r, co-authors

 

 

 

 

 

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /data/specialol/html/stare/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /data/specialol/html/stare/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/specialol/html/stare/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/specialol/html/stare/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/specialol/html/stare/wp-includes/formatting.php on line 3964

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/specialol/html/stare/wp-includes/formatting.php on line 3964